Meteen naar de inhoud

Privacy

Kids Event hecht veel waarde aan goede communicatie met relaties. Door opdrachten en de daarbij behorende communicatie beschikken wij daarom over uw contactgegevens.

Uw gegevens worden gebruikt in een beveiligde omgeving om opdrachten goed vast te kunnen leggen en uit te kunnen voeren en u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende gelegenheid of opdracht relevant zijn. Dit maakt het mogelijk overeenkomsten op te stellen, vragen te verwerken, facturen te kunnen versturen en verzoeken te beantwoorden. Uw gegevens en/of informatie zullen wij nooit ter beschikking stellen en/of delen met derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen dan is een mailverzoek daartoe voldoende